A A A

Trochę historii

 

„Święta góra Śnieżka” - tak w książce „Karkonosze” opisuje Śnieżkę Marek Staffa, jednak zanim rozpoczęło się turystyczne wędrowanie po Karkonoszach, poznanie ich trwało całe stulecia. Prekursorami wędrówek górskich byli myśliwi polujący w lasach karkonoskich, zbieracze roślin o leczniczych właściwościach, a także poszukiwacze drogocennych kamieni. To oni przecierali pierwsze górskie szlaki. Czynnikiem sprzyjającym poznawaniu nowych górskich miejsc było także poszukiwanie nowych terenów do hodowli i pod uprawy. Z upływem czasu ludzie zaczęli przebywać coraz bliżej gór, zbliżając się do ich szczytów.

   W XII wieku na terenach położonych nad Bobrem następuje rozwój osadnictwa, znane stają się ciepłe źródła z tych okolic. W miejscu gdzie Kamienna wpada do Bobru zostaje założony warowny gród przez Bolesława Krzywoustego, tym samym wzrasta liczba mieszkańców. Porośnięte lasami Karkonosze stanowią naturalną granicę między Śląskiem a Czechami. W owym czasie powoli zaczynają kształtować się ścieżki górskie, z których w przyszłości powstaną szlaki komunikacyjne.

Wiodą one do miejsc związanych z kultem wody, najczęściej odwiedzane jest „dobre źródło” położone na zboczu Grabowca oraz źródła Łaby pod Śnieżką i Łabskim Szczytem.

 W połowie XII w. rozpoczynają się wędrówki poszukiwaczy skarbów ziemi, prekursorami byli Walonowie zwani tak z racji swojego romańskiego pochodzenia, wydobyte kruszce wywozili do swoich krajów – za nimi podążyli inni, niesieni chęcią zdobycia bogactwa, spotykali się między innymi u podnóża Śnieżki. Później w wieku XVI ograniczono preceder wydobywania kruszców. Powstają kopalnie, a drzewo potrzebne do wytopów pozyskiwane jest z wyrębu okolicznych lasów.

W ten sposób powstaje wiele osad górskich, między innymi Karpacz, który w XVII wieku zaczyna skupiać zbieraczy ziół i staje się ich głównych ośrodkiem – powstaje również w owym czasie specjalny Cech, który ma za zadanie chronić interesy zielarzy. W XVII wieku miały miejsce w Karkonoszach dwa wydarzenia, które nadały pęd wędrówkom górskim i zapoczątkowały turystykę. W latach 1653-81 wybudowano kaplicę na szczycie Śnieżki oraz w roku 1684 poświęcono źródło Łaby. Rozpoczęły się pielgrzymki do miejsc świętych. Wejście na Śnieżkę stało się modne, czytamy w „Śląskim labiryncie historycznym” z roku 1737: „Panowie Ślązacy jak i obcokrajowcy, którzy odwiedzają jeleniogórskie ciepłe źródła, wykazują ogólną ciekawość z przewodnikiem udać się w góry i wejść na Śnieżkę” (Gruhn 1925; Kulik 1978) (cdn.)


 Karpacz noclegi
Karpacz pensjonaty 
Karkonosze noclegi
Noclegi